top of page

Om oss

Värderingar, vision och mission.

Laminato är en professionell leverantör av pallmellanlägg för företag och organisationer. Vi har många års erfarenhet inom branschen och har en bred kunskap om olika metoder och material. Målet är att alltid leverera högkvalitativa lösningar och produkter, samt att vara en pålitlig partner som hjälper våra kunder att skydda sina produkter under intern och extern transport. Vår vision är att bli den ledande leverantören av hållbara pallmellanlägg för företag och organisationer samt att vara en förebild när det gäller hållbarhet och miljö.

Våra värderingar präglas av focus på hållbarhet, miljö, kvalitet och service. Vi strävar alltid efter att minimera vår påverkan på miljön och att använda miljövänliga material i vår produktion. Vi vill leverera produkter av hög kvalitet och alltid ge våra kunder den bästa möjliga servicen. Gällande personalfrågor sätter vi individen i fokus och strävar efter att skapa en inkluderande och respektfull arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och respekterade oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund eller funktionsförmåga. Vi tror på att ge vår personal möjlighet till personlig utveckling och att förse dem med de verktyg och resurser de behöver för att kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt.

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR2000. Det pågår ständigt förbättringsarbeten när det gäller framförallt miljön, som vi värnar mycket om i vår tillverkning.

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR2000. Det pågår ständigt förbättringsarbeten när det gäller framförallt miljön, som vi värnar mycket om i vår tillverkning.

Personal på Laminato som lägger in wellark i en maskin som foambelägger dem och producerar pallmellanlägg
Maskin som foambelägger pallmellanlägg
Image by Vadim Sherbakov

Vårt miljöarbete

Innovativa produkter & lösningar för en grönare framtid.

Vi på Laminato har ett starkt fokus på hållbarhet och har därför alltid haft som mål att minimera vår påverkan på miljön. Alla material som ingår i tillverkningen av våra produkter är valda utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi har också implementerat en rad olika åtgärder för att minimera vår påverkan på miljön, till exempel investeringar i energieffektiv utrustning, samt återvinning av material som inte längre kan användas i produktionen.
 

Laminato AB har en stark vilja att samarbeta med sina leverantörer för att säkerställa att de har samma höga standarder när det gäller hållbarhet och miljö. Vi har som mål att vara en förebild när det gäller hållbarhet och miljö och hoppas att våra insatser kommer att bidra till en bättre och grönare framtid för oss alla.

bottom of page